Vi arbetar med Executive Search inom Juridik/Finans, Telekom/Media, Retail/ngo samt andra affärsdrivna verksamheter

Att identifiera, utvärdera och rekrytera rätt individer är en av de svåraste utmaningarna som ett företag eller organisation har samtidigt är det avgörande för affärsmässig framgång. 

Alla uppdrag är unika - det kräver en unik förståelse för de branscher vi jobbar inom. För att hjälpa våra kunder att hitta den mest lämpade kandidaten på marknaden anpassar vi rekryteringsmetoden utifrån vad som bäst lämpar sig för uppdraget och vår kund. Detta innebär att vi arbetar med Executive Search och ibland annonserad rekrytering eller en kombination av båda. 

Vi följer en välstrukturerad process, där vi utför en noggrann analys, proaktivt använder vårt gedigna nätverk, kompetens och branschinsikt.

Vårt mål är att såväl våra kunder som våra kandidater skall känna att vi behandlar dem med stor respekt, integritet och ödmjukhet. Vi ger våra kunder ett stort engagemang i varje uppdrag, har mod att ifrågasätta och utmana när det krävs.

Medlem i nätverket Michaël Berglund Search Group

Genom samarbetet med Michaël Berglund Search Group och gruppens partnerbolag tillförs ett bredare perspektiv och utökade resurser. Michael Berglund AB är delägare i IIC Partners Executive Search Worldwide.

Trygga Barnen 2016

 

Vi stöder Trygga Barnen, en stiftelse som stödjer barn och familjer som drabbas av beroendeproblematik. Läs mer på www.tryggabarnen.org

Allbright-stiftelsen

 

Michaël Berglund Search Group  samarbetar även aktivt med såväl Allbright-stiftelsen samt Michaêl Berglund Board Value inom styrelseutbildningar.

Aktuellt